विद्युतीय प्रणालीबाट घरको नक्सा पास गर्ने विधि

नयाँ घर निर्माण गर्नुअघि नक्सा अहिले अनिवाय रुपमा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नक्सा पास गर्ने विधिलाई हाल विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रविधि काठमाडौं, ललितपुरलगायत नगरपालिकाले अपनाइसकेका छन् देशभरी नै लागु हुने क्रम जारी छ । नक्सा पास प्रणालीलाई सफ्टवेयरको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने र घरको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा ल्याउने अर्थात् डिजिटलाइज्ड गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गरिएको हो । यसले नक्सा पास प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी र जनतामुखी बनाउन सहयोग पुर्यािउँछ । यो प्रणालीलाई इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिष्टम ९ईबीपीएस० पनि भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको बृहत्तर विपद् जोखीम व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत सुरक्षित भवन निर्माण क्षेत्रमा संस्थागत तथा सुशासन व्यवस्थालाई लक्षित गरी यो प्रविधि ल्याइएको हो ।विद्युतीय प्रणालीबाट नक्सा पास हुने प्रक्रिया 
डिजाइनर डेस्क (नगरपालिकामा दर्ता भएका डिजाइनका लागि)
( डिजाइनारले नक्सा पेश आवेदन फारम अनलाइन भर्नेछ ।
( डिजाइनारले निवेदकरघरधनीको व्यक्तिगत विवरण राख्नेछ ।
( डिजाइनारले जग्गाको विवरण राख्नेछ ।
( डिजाइनारले चारकिल्ला विवरण राख्नेछ ।
( डिजाइनारले घरको क्षेत्रफल राख्नेछ ।
( डिजाइनारले भवन तथा बाटोसम्बन्धी मापदण्ड राख्नेछ ।
( डिजाइनारले नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताअनुरूप डाटा राख्नेछ ।
( डिजाइनारले सम्पूर्ण कागजात स्क्यान गरेर अपलोड गर्नेछ ।
( डिजाइनारले सिष्टमबाट दरखास्त ठीक भएरनभएको चेक गरी ठीक भए रजिष्ट्रेशन डेस्कमा पठाउनेछ ।
रजिष्ट्रेशन डेस्क
( डिजाइनारले पेश गरेको विवरण अनलाइन चेक गरिन्छ ।
( आवश्यक कागजात रहेरनरहेको चेक गरिन्छ ।
( भूकम्प पीडितको विवरण हालिन्छ ९राजस्व छूट ७५ प्रतिशत०
( सामान्य गल्ती भए सोही डेस्कबाट मिलाइन्छ ।
( विवरणमा धेरै त्रुटि भए मात्र डिजाइनार डेस्कमा फाइल फिर्ता पठाइन्छ ।
( सबै विवरण ठीक भए टेक्निकल डेस्कमा फाइल पठाइन्छ ।
टेक्निकल डेस्क १
( डिजाइनारले भेरेको सम्पूर्ण टेक्निकल विवरणका साथै भुँइ क्षेत्र अनुपात, जग्गा उपयोग प्रतिशत ठीक भएरनभएको चेक गरिन्छ ।
( सामान्य गल्ती भए सोही डेस्कबाट मिलाइन्छ ।
( विवरणमा धेरै त्रुटि भए मात्र डिजाइनार डेस्कमा पठाइन्छ ।
टेक्निकल डेस्क २
( डिजाइनरले भरेको सम्पूर्ण संरचनागत विवरण ठीक भए÷नभएको चेक गरिन्छ ।
( सबै विवरण ठीक भए राजस्व डेस्कमा पठाइन्छ ।
राजस्व डेस्क
( डिजाइनरले भरेर टेक्निकल डेस्कले रुजु गरेको घरले चर्चेको क्षेत्रफलका आधारमा, सिष्टमले स्वतः राजस्व हिसाब गर्छ ।
( सोही राजस्व लिई बिल नम्बर र मिति सिष्टममा हालेर वडा डेस्कमा पठाइन्छ ।
वडा डेस्क
( सँधियारको नाममा १५ दिने सूचना सिष्टमबाट प्रिण्ट गरेर टाँसिन्छ ।
( १५ दिने सूचना टाँस मुचुल्का उठाइन्छ ।
( सर्जमिन मुचुल्का उठाइन्छ ।
( सबै विवरण स्क्यान गरेर सिफारिश चिठीसहित फिल्ड डेस्कमा पठाइन्छ ।
एक्ज्युकेटिभ डेस्क १
( नक्सा पाससम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण र कागजात भेरिफाई गरी ठीक भएमा भवन निर्माण इजाजत पत्र प्रदान गरिन्छ ।
( भवन निर्माण इजाजत प्रदान गरिसकेपछि सो फाइल मिसिल डेस्कमा पठाइन्छ ।
एक्ज्युकेटिभ डेस्क २
( १ हजार स्क्वायर फिटभन्दा माथिको नक्साको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने काम एक्ज्युकेटिभ डेस्क २ ले गर्छ ।
आर्काइभल डेस्क
( घर नक्सासम्बन्धी सम्पूर्ण डिजिटाइज विवरण राखिन्छ ।

Recent Post

Share on Google+

SUBSCRIBE US

CONNECT WITH US

Copyright ©SapanaKoGhar, 2021
Developed by: Creatu Developers